اجتماع بزرگ «خواهران آرمان» در بوشهر

سالن همایش لیان در بوشهر میزبان اجتماع بانوانی بود که به پاس گرامیداشت یاد و خاطره شهید مدافع امنیت شهید آرمان علی وردی دور هم جمع شده بودند. این برنامه با حضور خانواده شهید آرمان علی وردی تحت عنوان اجتماع «خواهران آرمان» برگزار شد.

اجتماع بزرگ «خواهران آرمان» در بوشهر

دیدگاهتان را بنویسید