امضای توافقنامه همکاری‌های مشتر‌‌ک میان معاونت میراث فرهنگی و مؤسسه ایکوموس

توافقنامه مشترکی میان معاونت میراث فرهنگی و مؤسسه فرهنگی ایکوموس ایران در راستای توسعه و تقویت حفاظت از میراث فرهنگی و تحقق اهداف مشترک آموزشی و ترویجی منعقد شد.

امضای توافقنامه همکاری‌های مشتر‌‌ک میان معاونت میراث فرهنگی و مؤسسه ایکوموس

به گزارش جشنواره کارآفرینی، توافق‌نامه ۳ ساله‌ای میان معاونت میراث فرهنگی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و موسسه فرهنگی ایکوموس ایران منعقد شد و امروز به امضای علی دارابی، قائم‌مقام وزیر و معاون میراث فرهنگی و مهدی حجت رئیس مؤسسه ایکوموس ایران رسید.  هم‌افزایی و همکاری مشترک به منظور تعمیق، توسعه و ترویج حفاظت از بناها، محوطه‌ها و بافت‌های تاریخی، موضوع این توافق است و اهدافی همچون «توسعه شناخت‌ ارزش‌های ملموس و ناملموس میراث فرهنگی؛ توسعه کمی و کیفی دانش بنیان حفاظت از بناها، محوطه‌ها و بافت‌های تاریخی؛ بسترسازی توسعه سواد حفاظت از میراث فرهنگی از طریق: ترویج مفاهیم، خوانش و روایتگری صحیح از رویدادها، حکمت‌ها و دانش ملی و سنتی سرزمینی و بهره‌گیری از تجارب و توانمندی کنشگران، حرفه‌مندان و پژوهشگران در رهیافت و آینده پژوهی، امورفنی و حقوقی حفاظت، حمایت، مرمت و احیای بناها، محوطه‌ها و بافت‌های تاریخی»‌ را دنبال می‌کند. علی دارابی پیش از امضای این توافق‌نامه گفت: بهره‌‌گیری از توان علمی و تجربی موسسه ایکوموس (شورای بین‌المللی بناها و محوطه‌‌های تاریخی) در برنامه‌‌ریزی و برگزاری سمینارهای مشترک، کارگاه‌ها، نشست‌‌های موضوعی، بازدیدهای میدانی علمی‌ـ‌آموزشی و … از جمله اهداف معاونت میراث فرهنگی در این توافق‌نامه است. مهدی حجت هم بر لزوم معرفی و تبیین جایگاه میراث فرهنگی نزد افکار عمومی تأکید و ابراز امیدواری کرد که با امضای این توافق‌نامه، همکاری متقابل در بهره‌‌گیری از خردجمعی و توسعه تسهیل‌‌گری و حمایت دانشی و فنی از پروژه‌‌های حفاظت و مرمت بناها، محوطه‌‌ها و بافت‌‌های تاریخی انجام گیرد. پایان پیام/

دیدگاهتان را بنویسید