بازگشت امتیاز پرسپولیس تایید شد

کمیته استیناف رای خود را در خصوص پرونده باشگاه پرسپولیس صادر کرد.

بازگشت امتیاز پرسپولیس تایید شد

به گزارش جشنواره کارآفرینی، رای کمیته استیاف درخصوص باشگاه پرسپولیس به شرح زیر استبه شرح زیر است: به توجه به محتویات پرونده باشگاه فرهنگی ورزشی پرسپولیس تهران به لحاظ عدم رعایت دستورالعمل ناظر بر قراردادهای باشگاه‌ها با بازیکنان و کادر فنی و سایر افراد حاضر در مسابقات فصل 1403 1402 در مورد بازیکن گئورگی گولسیانی طی دادنامه شماره ۱۱۵۸ مورخ ۱۷ مهرماه ۱۴۰۲ کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال محکوم به کسر یک امتیاز از تیم فوتبال بزرگسالان حاضر در فصل جاری لیگ برتر و پرداخت یکصد میلیارد ریال جریمه نقدی و اصلاح بخش مغایر قرارداد فی مابین با دستورالعمل گردیده است. با ملاحظه محتویات پرونده و مدارک ابرازی اولاً رعایت دستورالعمل به عنوان مقررات آمره جز تکالیف اطراف قرارداد است و عدم رعایت آن دارای جنبه عمومی است و بدون نیاز به شکایت شاکی خصوصی ، و به صرف گزارش متولیان امر (سازمان لیگ کشور و کارگروه مربوط ) قابلیت تعقیب توسط رکن قضایی را دارد. ثانیاً طبق قسمت اخیر بند ۸ دستورالعمل، باشگاه‌ها مجاز به ضمانت یا تقبل پرداخت مالیات مودی طرف قرارداد را ندارند در حالی که در تبصره ۴ ماده ۷ قرارداد منعقده بین باشگاه و بازیکن، پرداخت مالیات بازیکن بر عهده باشگاه قرار گرفته است که هرچند طرفین در راستای عمل به بخش الزام به اصلاح قرارداد منعکس در رای کمیته انضباطی فدراسیون، طی الحاقیه‌ای تکلیف به پرداخت مالیات به عهده بازیکن گذاشته شده است اما این امر موجب زوال آثار ناشی از ارتکاب تخلف نیست و طرفین ملزم به رعایت دستورالعمل بوده‌اند از طرف دیگر باشگاه در لایحه دفاعیه خود چنین استدلال کرده است که قسمت اول و دوم بند ۸ دستور العمل با به کارگیری کلمه به “علاوه” به یکدیگر معطوف شده‌اند و چون قسمت اول بند ۸ ناظر بر اتباع داخلی است. پس مفهوم مخالف قسمت دوم بند ۸ این است که ممنوعیت مذکور از حیث مجاز نبودن باشگاه‌ها در پرداخت مالیات مودی مربوط به اتباع خارجی نیست در حالی که نمی‌توان چنین برداشتی از مفاد بند ۸ دستورالعمل نمود چرا که مطابق با قانون مالیات‌های مستقیم مشمولان پرداخت مالیات، اعم از ایرانی و خارجی مکلف به تبعیت از قوانین داخلی هستند و ضمن اینکه الحاقیه بعدی تنظیمی منظم به قرارداد اولیه باشگاه و بازیکن دلالت بر پذیرش ضرورت پرداخت مالیات توسط شخص مودی را دارد. ثالثاً طبق بند ۱۰ دستورالعمل پرداخت هرگونه وجوه خارج از قرارداد تحت عنوان خدمات رفاهی ممنوع است که بر این اساس در گزارش اعلامی چنین آمده است که: تهیه مسکن و ایاب و ذهاب بازیکن مستند به بندهای ۳ و ۱۱ ماده ۴ قرارداد بر عهده باشگاه قرار داد شده است که با توجه به مفاد بند ۱۰ دستورالعمل در صورتی که وجوه مذکور در قرارداد درج شود دارای منع قانونی نیست رابعاٌ عدم رعایت بند ۱۱ دستورالعمل از جهت کسر 5/2 درصد حق عضویت از موارد لازم و ضروری تصریح در قراردادها نیست و جز تکالیف قانونی هر یک از طرفین است و در صورتی می‌تواند تخلف تلقی شود که استنکاف از پرداخت با دلیل احراز و ثابت شود علی هذا با توجه به مراتب مذکور و دفاعیات به عمل آمده، تجدید نظرخواهی باشگاه پرسپولیس تهران نسبت به دادنامه اصداری در خصوص بندهای ۱۰ و ۱۱ دستورالعمل وارد تشخیص و نسبت به بند ۸ دستورالعمل غیر ثابت تشخیص می‌گردد. ولیکن از آنجایی که در مورد کسر امتیاز از باب عدم رعایت دستورالعمل مذکور نصی در مقررات انضباطی وجود ندارد و اساسا طبق اصول حاکم بر فوتبال نتایج باید در زمین بازی رقم بخورد و امتیازات مکتسبه از مسابقات رسمی ثابت و پایدار است لذا مستند به ماده ۱۰۶ از مقررات انضباطی و دستورالعمل صدرالاشاره ضمن نقض دادنامه معترض عنه در بخش کسر امتیاز، نسبت به سایر بخش‌ها عیناً تایید و اعلام می‌شود رای صادره قطعی است. پایان پیام/

دیدگاهتان را بنویسید