ببینید | زیرنویس شبکه خبر همزمان با سخنان رهبر انقلاب درباره حمله به اسرائیل: سیلی خواهند خورد!

زیرنویس شبکه خبر همزمان با سخنان رهبر انقلاب: صهیونیست ها بخاطر این کارشان سیلی خواهند خورد./دانشجو

ببینید | زیرنویس شبکه خبر همزمان با سخنان رهبر انقلاب درباره حمله به اسرائیل: سیلی خواهند خورد!

دیدگاهتان را بنویسید