سالانه کمتر از یک درصد بافت فرسوده اصفهان نوسازی می‌شود

کارشناس مطالعات برنامه‌ریزی شهری معاونت شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان با بیان اینکه هر سال کمتر از یک درصد از بافت فرسوده اصفهان نوسازی می‌شود گفت: ۱۲ درصد از محدوده شهری با یک چهارم جمعیت شهر اصفهان در بافت فرسوده قرار دارد.

سالانه کمتر از یک درصد بافت فرسوده اصفهان نوسازی می‌شود

حسن سلمانی، کارشناس مطالعات برنامه‌ریزی شهری معاونت شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در اصفهان اظهار کرد: شهرداری اصفهان با توجه به رسالت‌ خود مبنی بر ارائه خدمات مناسب و ایجاد فضای شهری مطلوب برای شهروندان برنامه‌ها و سیاست‌های متفاوتی را برای بافت فرسوده مصوب در نظر و در حال پیگیری و اجرا دارد. وی افزود: بازآفرینی شهری شامل رویکردهای تامین خدمات زیربنایی ایجاد بهسازی محیطی و توانمندسازی ساکنین و تامین مسکن مطلوب برای شهروندان با دو رویکرد ایجاد زمینه اقتصادی و با محوریت مشارکت به صورت خود مالکی و همچنین ایجاد زمینه ورود سرمایه‌گذاران یا ارگان‌های دولتی برای تامین خدمات و ایجاد پروژه‌های بازآفرینی است. سلمانی بیان کرد: شهرداری اصفهان در سال‌های گذشته با پیگیری و تصویب و اجرای بسته‌های تشویقی و همچنین ارائه بخشودگی‌های مالی زمینه نوسازی خودمالکی از طریق ارائه مشوق‌های کالبدی و معافیت‌های تخفیف در خصوص عوارض را فراهم آورده است. کارشناس مطالعات برنامه‌ریزی شهری معاونت شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان ادامه داد: شهرداری اصفهان از سال ۱۴۰۱ نسبت به تخفیف پرداخت با تعریف و تصویب دو بسته تشویقی کالبدی در تلاش بوده است تا زمینه ایجاد ظرفیت اقتصادی برای اجرای نوسازی توسط مالکین را فراهم آورد. وی بیان کرد: از سوی دیگر با تشکیل قرارگاه بازآفرینی شهری شهرداری اصفهان نسبت به تعریف پروژه‌های مشارکتی با رویکرد تولید مسکن و تامین خدمات در محدوده بافت‌های فرسوده به عنوان پروژه‌های محرک توسعه اقدام کرده که در حال حاضر با تعریف یک پروژه در هر منطقه شهری در حال پیگیری اخذ مصوبات اجرای پروژه‌های مذکور است. سلمانی اضافه کرد: حدود ۵۰۰ هکتار از بافت فرسوده مصوب شهر اصفهان در محدوده بافت‌های تاریخی قرار گرفته است که چیزی حدود ۲۰ درصد از بافت فرسوده را به خود اختصاص داده است  بنابراین شهرداری اصفهان در حال بازنگری بسته‌های تشویقی ویژه بافت تاریخی است که در این خصوص مبنا ایجاد زمینه احیا و سرزندگی بافت‌های تاریخی است. کارشناس مطالعات برنامه‌ریزی شهری معاونت شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان تصریح کرد: از سال ۱۳۸۶ تا ۱۴۰۱ چیزی بیش از ۱۵ سال تعداد پروانه صادره نزدیک به ۱۶۸۰۰ واحد در شهر اصفهان در محدوده بافت فرسوده مصوب بوده است که این نشان دهنده این است که هر سال کمتر از یک درصد از بافت فرسوده نوسازی شده است. وی گفت: با توجه به این فرایند چیزی بیش از ۱۰۰ سال نوسازی بافت فرسوده مصوب در شهر اصفهان طول خواهد کشید که این منوط به عدم ایجاد بافت فرسوده جدید است، بنابراین شهرداری اصفهان با توجه به این حساسیت دو رویکرد ایجاد زمینه نوسازی خود مالکی و ایجاد زمینه نوسازی مشارکتی را در دستور کار خود قرار داده است. سلمانی عنوان کرد: ۱۲ درصد از محدوده شهری اصفهان در بافت فرسوده است که حدود یک چهارم جمعیت شهر اصفهان را شامل می شود. پایان پیام/۶۳۱۰۱/

دیدگاهتان را بنویسید