سقوط بالگرد جان مشاور وزیر ورزش را گرفت

در سانحه سقوط بالگرد حامل وزیر ورزش و همراهانش در بافت کرمان اسماعیلی احمدی، مدیرکل حوزه ریاست وزیر ورزش درگذشت.

سقوط بالگرد جان مشاور وزیر ورزش را گرفت

به گزارش جشنواره کارآفرینی از کرمان در سانحه سقوط بالگرد حامل وزیر ورزش و همراهانش در بافت کرمان  مدیرکل حوزه ریاست وزیر ورزش درگذشت. اسماعیلی احمدی، مشارو وزیر ورزش و جوانان و از نیروهای جهادی و ارزشمند این وزارتخانه بود. جشنواره کارآفرینی این ضایعه را به جامعه ورزشی و خانواده وی تسلیت می‌گوید. پایان پیام/

دیدگاهتان را بنویسید