میانگین هزینه‌ سالانه‌ خانوار شهری 137 میلیون و خانوار روستایی 79 میلیون تومان است

بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، میانگین هزینه‌ سالانه‌ یک خانوار شهری 137 میلیون تومان و یک خانوار روستایی 79 میلیون تومان است.

میانگین هزینه‌ سالانه‌ خانوار شهری 137 میلیون و خانوار روستایی 79 میلیون تومان است

به گزارش جشنواره کارآفرینی،‌ به نقل از مرکز آمار ایران، متوسط هزینه‌ خالص سالانه‌ یک خانوار شهری و یک خانوار روستایی در سال 1401 به ترتیب ١٣٧ و ٧٩ میلیون تومان بوده است. متوسط درآمد اظهار شده‌ سالانه‌ یک خانوار شهری ١,٦٦٩,٦٤١ هزار ریال بوده است که نسبت به سال قبل، ٤٨,٥ درصد افزایش داشته است. بر این اساس در سال ١٤٠١ ، رشد متوسط درامد سالانه خانوارهای شهری بیشتر از رشد متوسط هزینه کل سالانه است. طرح آمارگیری هزینه و درآمد خانوار با قدمتی بیش از ٥٠ سال، از مهم‌ترین طرح­‌های آماری مرکز آمار ایران است. هدف کلی این طرح، برآورد متوسط هزینه‌ها و درامد یک خانوار شهری و یک خانوار روستایی در سطح کشور و استان‌ها است. نگاهی به اهم نتایج طرح درسال ١٤٠١ در مناطق شهری و روستایی نشان می‌دهد که: –  متوسط هزینه‌ کل خالص سالانه‌ یک خانوار شهری ١,٣٧١,٤٦٠ هزار ریال بوده است که نسبت به رقم مشابه در سال قبل ٤٨,٣ درصد افزایش نشان می‌دهد. از هزینه‌ کل سالانه‌ خانوار شهری ٣٧٦,٨٢٢ هزار ریال با سهم ٢٧.٥ درصد مربوط به هزینه‌های خوراکی و دخانی و ٩٩٤,٦٣٨ هزار ریال با سهم ٧٢.٥ درصد مربوط به هزینه‌های غیرخوراکی بوده است. در بین هزینه‌‌های خوراکی و دخانی، بیشترین سهم مربوط به هزینه‌ گوشت با سهم ٢٠.٧ درصد و در بین هزینه‌های غیرخوراکی بیشترین سهم با ٥٢.٥ درصد مربوط به هزینه مسکن، سوخت و روشنایی بوده است. –  متوسط درامد اظهار شده‌ سالانه‌ یک خانوار شهری ١,٦٦٩,٦٤١ هزار ریال بوده است که نسبت به سال قبل، ٤٨,٥ درصد افزایش داشته است. بر این اساس در سال ١٤٠١ رشد متوسط درامد سالانه خانوارهای شهری بیشتر از رشد متوسط هزینه کل سالانه است. منابع تامین درامد خانوارهای شهری نشان می­‌دهد که ٣٢/٨درصد درامد از مشاغل مزد و حقوق بگیری، ١٦ درصد از مشاغل آزاد کشاورزی و غیرکشاورزی و ٢/٥١ درصد از محل درامدهای غیرشغلی خانوار تأمین شده است. – مقایسه درصد خانوارهای شهری استفاده کننده از لوازم عمده زندگی در سال ١٤٠١ نسبت به سال ١٤٠٠، نشان می‌­دهد که خانوارهای استفاده کننده از اجاق گاز از ٨/٩٨ به ٥/٩٨، تلویزیون رنگی از ٩٧/٦ به ٠/٩٧، جاروبرقی از ١/٩٢ به ٦/٩١، ماشین لباسشویی از ١/٨٨  به ٠/٨٨، یخچال فریزر از ٨/٧٠ به ٧/٦٧، اتومیبل شخصی از ٩/٥٣ به ٧/٥٣، مایکروویو و فرهای هالوژن دار از ٩/١١ به ٩/١٢و ماشین ظرفشویی از٣/٨ به ٠/٨ درصد تغییر یافته است. – در سال ١٤٠١، عمده ترین نوع سوخت مصرفی ٥/٩٥ درصد از خانوارهای شهری برای گرما، گاز طبیعی(شبکه عمومی) بوده است. – متوسط هزینه‌ کل خالص سالانه‌ یک خانوار روستایی ٧٨٨,٥٩٤ هزار ریال بوده است که  نسبت به سال قبل ٥١,٩ درصد افزایش نشان می‌دهد. از هزینه‌ کل سالانه‌ خانوار روستایی ٣٢٨,٥٢٧ هزار ریال با سهم ٤١.٧ درصد مربوط به هزینه‌های خوراکی و دخانی و ٤٦٠,٠٦٨ هزار ریال با سهم ٥٨.٣ درصد مربوط به هزینه‌های غیرخوراکی بوده است. در بین هزینه‌های خوراکی و دخانی، بیشترین سهم مربوط به هزینه‌ گوشت با سهم ٢٠.٧ درصد و پس از آن هزینه‌ آرد، رشته، غلات، نان و فرآوردهای آن با ٢٠.٤ درصد و در بین هزینه‌های غیرخوراکی، بیشترین سهم با ٣٢.٨ درصد مربوط به مسکن، سوخت و روشنایی بوده است. – متوسط درامد اظهار شده­ سالانه‌ یک خانوار روستایی ٩٨٦,٣٨٣ هزار ریال بوده است که نسبت به سال قبل ٥٤,٨ درصد افزایش داشته است. منابع تامین درامد خانوارهای روستایی نشان می­‌دهد که ٣٢ درصد از مشاغل مزد و حقوق بگیری، ١/٣٠ درصد از مشاغل آزاد کشاورزی و غیرکشاورزی و ٩/٣٧ درصد از محل درامدهای غیرشغلی خانوار تأمین شده است. – مقایسه درصد خانوارهای روستایی استفاده کننده از لوازم عمده زندگی در سال ١٤٠١ نسبت به سال ١٤٠٠  نشان می­‌دهد که خانوارهای استفاده کننده از اجاق گاز از ٩٨/٥ به ٨/٩٧، تلوزیون رنگی از ٩٥/١ به ٦/٩٣، جاروبرقی از ٦٨/٩ به ٤/٦٩، ماشین لباسشویی از ٥٩/٨  به ٥/٦٠، یخچال فریزر از ٥٥/٢ به ٨/٥٤، اتومیبل شخصی از ٣٥/٩ به ١/٣٧، مایکروویو و فرهای هالوژن دار از ٢/١ به ٣/٢ و ماشین ظرفشویی از ٠/٥به ٤/٠ و درصد تغییر یافته است. – در سال ١٤٠١ عمده ترین نوع سوخت مصرفی ٤/٧٩ درصد از خانوارهای روستایی برای گرما، گاز طبیعی(شبکه عمومی) و ٥/٩درصد نفت سفید بوده است. متوسط هزینه‌ها و درامد خانوار بر حسب استان بررسی متوسط هزینه کل سالانه یک خانوار شهری نشان می‌دهد که استان تهران با ١,٩٦١,٨٩٤ هزار ریال بیشترین و استان کرمان با ٧٩٠,٥١٧  هزار ریال کمترین هزینه را در سال ١٤٠١ داشته‌اند. همچنین استان تهران با ٢,٣٠٦,٦٢٢  هزار ریال بیشترین و استان خراسان شمالی با ١,٠٢٤,٦٣٥  هزار ریال، کمترین متوسط درامد سالانه یک خانوار شهری را در سال ١٤٠١ به خود اختصاص داده است. بررسی متوسط هزینه کل سالانه یک خانوار روستایی نشان می‌دهد که استان مازندران با ١,٣٠٣,٦٣٩ هزار ریال بیشترین و استان سیستان و بلوچستان با ٤٢١,٤٣٩ هزار ریال کمترین هزینه را در سال ١٤٠١ داشته‌اند. همچنین استان مازندران با ١,٦٧٦,٢٥٠ هزار ریال بیشترین و استان سیستان و بلوچستان با ٤٤٠,٥٥١  هزار ریال، کمترین متوسط درامد سالانه یک خانوار روستایی را در سال ١٤٠١ به خود اختصاص داده است. خاطر نشان می‌­سازد که نشریه این طرح به زودی در درگاه ملی آمار به نشانی www.amar.org.ir قابل دسترسی است. برای دریافت اطلاعات تفصیلی به فایل پیوست +  هزینه و درآمد خانوار  + مراجعه نمایید. پایان پیام/

دیدگاهتان را بنویسید