پاسخ دندان‌شکن یک بازیگر به کارگردان معروف+فیلم

محیا دهقانی بازیگر فیلم ماجرای نیم‌روز در پاسخ به سوال یکی از کارگردان‌های معروف که گفته است “چرا فیلم حکومتی بازی میکنی” جوابی دندان‌شکن داد.

پاسخ دندان‌شکن یک بازیگر به کارگردان معروف+فیلم

فارس پلاس؛ دیگر رسانه‌ها – محیا دهقانی بازیگر فیلم ماجرای نیم‌روز در پاسخ به سوال یکی از کارگردان‌های معروف که گفته است “چرا فیلم حکومتی بازی میکنی” جوابی دندان‌شکن داد.  

دیدگاهتان را بنویسید