پروژه در حال اجرای «زیر گذر محور گویم» در شیراز

پروژه «زیر گذر محور گویم» در شیراز در حال اجرا است.از اهداف این پروژه رفع گره ترافیکی محور گویم ساماندهی ترافیک خروجی غربی شیراز و ساماندهی ترافیک القائی از آزاد راه شیراز- اصفهان به ورودی غربی شیراز است .

پروژه در حال اجرای «زیر گذر محور گویم»  در شیراز

دیدگاهتان را بنویسید