وصول 3400 میلیارد ریال فرار مالیاتی و ۱۵۸ میلیون یورو رفع تعهد ارزی

رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: 3 هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال فرار مالیاتی و ۱۵۸ میلیون یورو رفع تعهد ارزی توسط دستگاه قضا وصول شده است.

وصول 3400 میلیارد ریال فرار مالیاتی و ۱۵۸ میلیون یورو رفع تعهد ارزی

ادامه‌ی خواندن